ฮวงจุ้ยเพื่อเรียกเงินทองและโชคให้กับครอบครัว

กระดิ่งหรือระฆังเล็กๆ ผูกด้ายแดงแขวนเอาไว้ที่ลูกบิดประตูทางด้านนอกก่อนเข้าในบ้านหรืออาคาร กระดิ่งหรือระฆังจะช่วยดึงดูดโชคเข้าสู่บ้านและให้แขวน เหรียญจีนโบราณ (เหรียญกลมที่มีรูตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยม) 3 เหรียญที่ผูกด้วยด้านแดงเอาไว้ที่ลูกบิดประตูด้านในของบ้านหรืออาคาร เหรียญจีนจะช่วยเรียกเงินทองให้ ผ่านเข้ามาสู่ในบ้าน

การทำเคล็ด ในข้อนี้ทำแต่ทีประตูหน้าเท่านั้นก็เพียงพอและเคล็ดข้อนี้จะมีผลมากเป็นพิเศษ ถ้าประตูหน้าตั้งอยู่ในทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือเพราะทิศทั้งสองนี้ มีธาตุ โลหะเป็นธาตุประจำทิศ ซึ่งทั้งเหรียญจีนและกระดิ่งหรือระฆังก็ทำจากโลหะจึงเป็นมงคลต่อทิศไปด้วย พร้อมกัน

การใช้เหรียญจีนโบราณจะใช้เพียง 3 เหรียญก็เพียงพอสำหรับการทำเคล็ดไม่จำเป็นต้องใช้เหรียญให้มาก ๆ เพื่อหวังว่าเงินทางจะได้ไหลเข้ามามาก ๆ และห้ามมิให้ใช้ เหรียญจีนโบราณจำนวน 5 เหรียญผูกเข้าไว้ด้วยกันเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียกเงินทองให้เพิ่ม ขึ้นอีกทั้งยังเป็นอัปมงคลอีกด้วย

ในกรณีกระดิ่งหรือระฆังจะใช้ที่ทำจากโลหะในทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือ ไม่ควรใช้ในทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศเหล่านี้ควรใช้เป็นกระดิ่งหรือระฆังที่ทำจากเซรามิคแทนจึงจะมีผล

Related Articles

Back to top button